News.

Latest news.

Here, you will find an overview of our latest news.

13.09.2023

New five-year partnership will help refugees and immigrants into the tech world.

A new five-year partnership with HackYourFuture will help people with limited access to further education and the Danish labour market in acquiring the necessary skills to become web developers and entering the job market.

Read more

07.09.2023

(In Danish) Samarbejdet med FlexFabrikken udvides og skal få i varig beskæftigelse.

FlexFabrikken og Lind Foundation indgår endnu et samarbejde, hvor fokus er at skabe gode rammer for at matche ledige med virksomheder, som mangler arbejdskraft, og dermed lette vejen til det rette match.

Læs mere

26.04.2023

New partnership with ReDI School will help women into employment.

A three-year partnership with ReDI School Aarhus will help women with refugee and migrant backgrounds into employment by providing them with access to free digital education and a social and professional network in Denmark.

Read more

18.04.2023

(In Danish) Kathrine Geisler Madsen er nyt bestyrelsesmedlem i Lind Foundation

Med Kathrine Geisler Madsen får Lind Foundation en stærk profil, der via stor erfaring med partnerskaber og projekter bringer kompetencer inden for strategi, programudvikling, evaluering på socialområdet til fonden.

Lær mere

23.03.2023

(In Danish) Lind Foundation er ny partner i Hjem til Alle alliancen

For at stoppe hjemløshed, er vi nødt til at udbrede løsninger, der sikrer flere unge adgang til bolig, støtte og netværk. Det kræver, at vi som alliance har fokus på at gøre mere af det, der virker og samtidig udvikler nye løsninger, der kan understøtte omstillingen af hjemløseindsatsen til Housing First.

Lær mere

14.03.2023

(In Danish) Lind Foundation er blevet medlem af Fondenes Videnscenter

Som en del af Fondenes Videnscenter og ser frem til at samarbejde med andre fonde og aktører på tværs, videndele og sammen finde nye og bedre veje. Vi vil gerne inspirere andre til at gentænke eksisterende løsninger.

Lær mere

24.02.2023

(In Danish) Evalueringssamarbejde undersøger effekterne af indsats for udsatte unge

Et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Lind Foundation skal undersøge de menneskelige og økonomiske effekter af UngiFokus; en tidlig, håndholdt og helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe dem tættere på job eller uddannelse.

Lær mere

13.01.2023

(In Danish) Samarbejde hjælper borgere med at finde mening og reducere psykiske smerter

Forlængelse af samarbejdet med Gallo Kriserådgivning er med til at lette flaskehalse i det offentlige og hjælpe borgere med at finde mening og reducere sociale og psykiske udfordringer gennem fællesskab, rådgivning og terapi.

Lær mere

21.12.2022

Extension of partnership will support more farmers in Kenya to improve their well-being

In a new four-year partnership, Hand in Hand facilitates training of +4,000 people in Kenya by providing tools, knowledge and networks needed to start or improve their own sustainable enterprises and generate their own incomes.

Read more

 

05.12.2022

New partnership will help farm families in Malawi grow their way out of hunger

A four-year partnership will help One Acre Fund mobilise and train smallholder farmers in Malawi, providing the farm families with the knowledge and means to achieve bigger harvests, healthier families and cultivate rich soils.

Read more

 

11.10.2022

3-year extension of long-term partnership with Where Rainbows Meet

Vulnerable men, women and young people are offered a wide range of programmes all focusing on breaking the social heritage through development training, employment and support.

Read more

16.09.2022

(In Danish) Unikt samarbejde skal give sårbare unge et stabilt hjem og godt ungdomsliv 

Sårbare unge bliver hjulpet på rette vej ind i voksenlivet med bolig, trivsel, uddannelse og job i et nyt samarbejde mellem den almene boligorganisation AL2bolig og den sociale organisation Fundamentet i Aarhus og Lind Foundation.

Læs mere

20.09.2022

(In Danish) Projekt skal lette unges overgang fra psykiatrien til ungdomslivet

I et nyudviklet projekt samarbejder Aarhus Kommune (Unge, Job og Uddannelse) og Lind Foundation om ’Projekt Space’, som skal forene unges liv med en psykiatrisk diagnose med det gode ungdomsliv.

Læs mere

07.07.2022

(In Danish) Nyt samarbejde med FlexFabrikken skal få flere langtidsledige i varig beskæftigelse

FlexFabrikken og Lind Foundation indgår et samarbejde med fokus på udvikling af menneskers kompetencer, jobmuligheder og ikke mindst deres trivsel. Sammen skabes nye og bedre vilkår for mennesker, som i dag står uden for – og oftest på kanten af – arbejdsmarkedet.

Læs mere

Contact Lind Foundation.

We partner with a wide range of organisations, public institutions, and social entrepreneurs to realise human potential through donations and change programmes. Our dedicated team sources eligible projects but is always open to learning more about yours. Reach out for more information or consult our approach and selection criteria.