News.

Latest news.

Here, you will find an overview of our latest news.

04.07.2024

Den Sociale Kapitalfond rejser 114m til Effekt II og vi er glade for at være med på rejsen.

Lind Foundation er investor i Den Sociale Kapitalfond Effekt II, hvor vi sammen med andre aktører fortsætter skaleringen af kræfterne bag sociale effektinvesteringer, og bygger videre på det fundament, som er lagt med Effekt I. 

Læs pressemeddelelse

25.06.2024

Samarbejde med Børn og Unges Trivsel vil give flere unge adgang til UNIK-indsatsen.

I et nyt partnerskab med Børn og Unges Trivsel vil flere psykisk sårbare unge med diagnoser og komplekse livsvilkår kunne få adgang til UNIK — en helhedsorienteret indsats uden tidsbegrænsning, hvor unge og deres pårørende kan få gratis adgang til hjælp uden venteliste.

Læs mere

25.04.2024

Nyt partnerskab med Randers FC og Randers Kommune.

Randers FC, Randers Kommune og Lind Foundation indgår partnerskab omkring den nye indsats Talents United, hvor unge tilbydes en fritidsjobindsats og forældre på overførselsindkomst tilbydes en målrettet indsats for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Læs pressemeddelelse

17.01.2024

Infomøde om Ungebudgetter.

Gå ikke glip af muligheden for at høre mere om Ungebudgetter. Vi afholder d. 8. februar et virtuelt informationsmøde målrettet danske kommuner – der er interesseret i metoden.

Læs mere

11.01.2024

(In Danish) Nyt samarbejde skal hjælpe sårbare unge med at gennemføre uddannelse.

HF Fundamentet og Lind Foundation indgår et samarbejde for at kunne tilbyde en uddannelse, hvor sårbare unge ikke kun påbegynder, men også gennemfører en ungdomsuddannelse.

Læs pressemeddelelse

20.12.2023

New partnership will empower youths through out-of-school livelihood bootcamps.

A three-year partnership will help Educate! scale their livelihood bootcamps to reach 2,500 out-of-school youth in Uganda, empowering them to build businesses, meeting local needs, and uplifting others.

Read more

18.12.2023

Extension of long-term partnership with LittleBigHelp.

Lind Foundation extends support to LittleBigHelp’s Boys’ Hostel with two years. LittleBigHelp empowers children to break the cycle of poverty, giving them the support and skills they need to create a brighter future.

Read more

15.12.2023

(In Danish) Indsats med borgerbudgetter til unge viser lovende resultater.

Projektet ”Ungebudgetter” er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Lind Foundation og Center For Social Nytænkning, der blev startet i sommeren 2021. Ungebudgetter er nu blevet evalueret efter 24 måneder.

Læs mere

13.09.2023

New five-year partnership will help refugees and immigrants into the tech world.

A new five-year partnership with HackYourFuture will help people with limited access to further education and the Danish labour market in acquiring the necessary skills to become web developers and entering the job market.

Read more

07.09.2023

(In Danish) Samarbejdet med FlexFabrikken udvides og skal få i varig beskæftigelse.

FlexFabrikken og Lind Foundation indgår endnu et samarbejde, hvor fokus er at skabe gode rammer for at matche ledige med virksomheder, som mangler arbejdskraft, og dermed lette vejen til det rette match.

Læs mere

26.04.2023

New partnership with ReDI School will help women into employment.

A three-year partnership with ReDI School Aarhus will help women with refugee and migrant backgrounds into employment by providing them with access to free digital education and a social and professional network in Denmark.

Read more

18.04.2023

(In Danish) Kathrine Geisler Madsen er nyt bestyrelsesmedlem i Lind Foundation.

Med Kathrine Geisler Madsen får Lind Foundation en stærk profil, der via stor erfaring med partnerskaber og projekter bringer kompetencer inden for strategi, programudvikling, evaluering på socialområdet til fonden.

Lær mere

23.03.2023

(In Danish) Lind Foundation er ny partner i Hjem til Alle alliancen.

For at stoppe hjemløshed, er vi nødt til at udbrede løsninger, der sikrer flere unge adgang til bolig, støtte og netværk. Det kræver, at vi som alliance har fokus på at gøre mere af det, der virker og samtidig udvikler nye løsninger, der kan understøtte omstillingen af hjemløseindsatsen til Housing First.

Lær mere

14.03.2023

(In Danish) Lind Foundation er blevet medlem af Fondenes Videnscenter.

Som en del af Fondenes Videnscenter og ser frem til at samarbejde med andre fonde og aktører på tværs, videndele og sammen finde nye og bedre veje. Vi vil gerne inspirere andre til at gentænke eksisterende løsninger.

Lær mere

24.02.2023

(In Danish) Evalueringssamarbejde undersøger effekterne af indsats for udsatte unge.

Et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Lind Foundation skal undersøge de menneskelige og økonomiske effekter af UngiFokus; en tidlig, håndholdt og helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe dem tættere på job eller uddannelse.

Lær mere

13.01.2023

(In Danish) Samarbejde hjælper borgere med at finde mening og reducere psykiske smerter.

Forlængelse af samarbejdet med Gallo Kriserådgivning er med til at lette flaskehalse i det offentlige og hjælpe borgere med at finde mening og reducere sociale og psykiske udfordringer gennem fællesskab, rådgivning og terapi.

Lær mere

21.12.2022

Extension of partnership will support more farmers in Kenya to improve their well-being.

In a new four-year partnership, Hand in Hand facilitates training of +4,000 people in Kenya by providing tools, knowledge and networks needed to start or improve their own sustainable enterprises and generate their own incomes.

Read more

 

05.12.2022

New partnership will help farm families in Malawi grow their way out of hunger.

A four-year partnership will help One Acre Fund mobilise and train smallholder farmers in Malawi, providing the farm families with the knowledge and means to achieve bigger harvests, healthier families and cultivate rich soils.

Read more

 

11.10.2022

3-year extension of long-term partnership with Where Rainbows Meet.

Vulnerable men, women and young people are offered a wide range of programmes all focusing on breaking the social heritage through development training, employment and support.

Read more

16.09.2022

(In Danish) Unikt samarbejde skal give sårbare unge et stabilt hjem og godt ungdomsliv. 

Sårbare unge bliver hjulpet på rette vej ind i voksenlivet med bolig, trivsel, uddannelse og job i et nyt samarbejde mellem den almene boligorganisation AL2bolig og den sociale organisation Fundamentet i Aarhus og Lind Foundation.

Læs mere

20.09.2022

(In Danish) Projekt skal lette unges overgang fra psykiatrien til ungdomslivet.

I et nyudviklet projekt samarbejder Aarhus Kommune (Unge, Job og Uddannelse) og Lind Foundation om ’Projekt Space’, som skal forene unges liv med en psykiatrisk diagnose med det gode ungdomsliv.

Læs mere

07.07.2022

(In Danish) Nyt samarbejde med FlexFabrikken skal få flere langtidsledige i varig beskæftigelse.

FlexFabrikken og Lind Foundation indgår et samarbejde med fokus på udvikling af menneskers kompetencer, jobmuligheder og ikke mindst deres trivsel. Sammen skabes nye og bedre vilkår for mennesker, som i dag står uden for – og oftest på kanten af – arbejdsmarkedet.

Læs mere

Contact Lind Foundation.

We partner with a wide range of organisations, public institutions, and social entrepreneurs to realise human potential through donations and change programmes. Our dedicated team sources eligible projects but is always open to learning more about yours. Reach out for more information or consult our approach and selection criteria.