FlexFabrikken.

07.09.2023

 

Samarbejdet med FlexFabrikken udvides og skal få flere langtidsledige i varig beskæftigelse.

 

FlexFabrikken og Lind Foundation indgår endnu et samarbejde med fokus på udvikling af flere menneskers kompetencer, jobmuligheder og ikke mindst deres trivsel. Sammen skabes nye og bedre vilkår for mennesker, som i dag står uden for – og på kanten af – arbejdsmarkedet. I fællesskab kan der skabes gode rammer for at matche ledige med virksomheder, som mangler arbejdskraft, og dermed lette vejen til det rette match.

Mange danskere er på overførselsindkomst på trods af høj efterspørgsel på arbejdskraft. Alt for mange ledige mistrives, og en stor gruppe af den danske befolkning føler sig ensomme.

Samarbejdet med FlexFabrikken betyder, at 90 ledige, der enten er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse, tilbydes et kursus på 10 uger, hvorefter de ledige tilbydes minimum 3 lønnede timer pr. uge.

Samarbejdet evalueres med en SROI-evaluering, der tager både et individuelt og et samfundsøkonomisk perspektiv, da SROI-metoden værdiansætter effekten, som de sociale indsatser skaber for målgruppen og samfundet, herunder værdien af at få langtidsledige i varig beskæftigelse og/eller uddannelse og via forbedret trivsel.

Der vil være kursuser fordelt i Kolding Kommune, Thisted Kommune og Aarhus Kommune, hvor de varige skabte forandringer evalueres løbende, og der udgives en SROI-rapport i starten af 2026.

Du kan læse mere om FlexFabrikken her: www.flexfabrikken.dk

Facts:

  • Bevilling: DKK 1,98 mio.
  • Antal: 90 langtidsledige
  • Projektlængde: 27 måneder
  • Jobgaranti: Minimum 3 timer pr. uge.
  • Fokusområde: Beskæftigelse