Space.

20.09.2022

 

Projekt skal lette unges overgang fra psykiatrien til ungdomslivet.

 

Antallet af børn og unge, der har været i kontakt med den regionale psykiatri, har været markant stigende de seneste 10 år. Overgangen fra behandling i psykiatrien og ud i ungdomslivet kan være en brat overgang for unge, der kan have mistet grebet i relationer, uddannelse og job.

I et nyudviklet projekt samarbejder Aarhus Kommune (Unge, Job og Uddannelse) og Lind Foundation om ’Projekt Space’, som skal forene unges liv med en psykiatrisk diagnose med det gode ungdomsliv.

I ’Space’ vil 20 unge med bipolar lidelse, angst og/eller depression finde vejen tilbage til hverdagen efter behandling i psykiatrien. Kulturhus Bunkeren vil danne rammen herfor, hvor en relationsperson ansat af Aarhus Kommune skaber et trygt og samarbejdende forløb og de unge kan engagere sig i kunstneriske og kreative aktiviteter, småopgaver, fællesskaber og generelt kulturhusets liv.

I Kulturhusets rammer vil jobcenterets uddannelseskonsulenter og psykiatriens behandlere mødes med de unge i et samarbejdende og koordineret forløb med fokus på den unge i et helhedsorienteret perspektiv.

Projektets mål er, at 80% af de unge har deltaget i en virksomhedsrettet indsats; praktik eller lønnede timer i løbet af projektets 18 måneder samt at et flertal oplever bedre trivsel og mestring af sin hverdag, større tro på sig selv og en bedre oplevelse af sammenhængen mellem psykiatri og jobcenter.

Evaluering af projektet vil også undersøge de samfundsøkonomiske effekter i form af reduktion i antallet af indlæggelsesdage og genindlæggelser samt en stigning blandt de unge, som kommer i job og uddannelse.

Projektets evaluering vil blive udarbejdet i en Social Return on Investment-analyse af Lind Foundation på baggrund af data fra både Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Såfremt projektet efterlever sit mål og virkning, vil tilgangen omkring en bedre overgang for de unge blive en integreret del i Aarhus Kommune under Unge, Job og Uddannelse.

 

Facts:

  • Projektøkonomi: DKK 1,4 mio. (Lind Foundation DKK 1 mio. og Aarhus Kommune DKK 400.000)
  • Antal: 20 unge, der udskrives fra behandling i psykiatrien
  • Projektlængde: 18 måneder
  • Projektsted: Kulturhus Bunkeren, udført af Aarhus Kommune
  • Fokusområde: Mental trivsel, beskæftigelse og uddannelse