FlexFabrikken.

07.07.2022

 

Nyt samarbejde med FlexFabrikken skal få flere langtidsledige i varig beskæftigelse.

 

FlexFabrikken og Lind Foundation indgår et samarbejde med fokus på udvikling af menneskers kompetencer, jobmuligheder og ikke mindst deres trivsel. Sammen skabes nye og bedre vilkår for mennesker, som i dag står uden for – og oftest på kanten af – arbejdsmarkedet. I fællesskab kan der skabes gode rammer for at matche ledige med virksomheder, som mangler arbejdskraft, og dermed lette vejen til et match.

Mange danskere er på overførselsindkomst på trods af høj efterspørgsel på arbejdskraft. Mange virksomheder er tvunget til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft for at få udført – særligt ufaglært arbejde indenfor servicebranchen. Alt for mange ledige mistrives, og en stor gruppe af den danske befolkning føler sig ensomme.

Samarbejdet med FlexFabrikken betyder, at 70 ledige, der enten er på kontanthjælp, i ressourceforløb eller ledighedsydelse, tilbydes et kursus på 10 uger, hvorefter de ledige tilbydes minimum 3 lønnede timer pr. uge.

Projektet evalueres med en SROI-analyse, der tager både et individuelt og et samfundsøkonomisk perspektiv, da SROI-metoden værdiansætter effekten, som de sociale indsatser skaber for målgruppen og samfundet, herunder værdien af at få langtidsledige i varig beskæftigelse og/eller uddannelse og via forbedret trivsel.

Der vil være kursus fordelt i både Jylland, på Fyn og på Sjælland. Hele projektet og de varige skabte forandringer evalueres løbende, og der udarbejdes en SROI-rapport efter i efteråret 2024.

Du kan læse mere om FlexFabrikken her: www.flexfabrikken.dk

Facts:

  • Donation: DKK 1,9 mio.
  • Antal: 70 langtidsledige
  • Projektlængde: 27 måneder
  • Jobgaranti: Minimum 3 timer pr. uge.
  • Fokusområde: Beskæftigelse