Hjem til Alle alliancen.

23.03.2023

 

Lind Foundation er ny partner i Hjem til Alle alliancen

 

For at stoppe hjemløshed blandt unge, er vi nødt til at udbrede løsninger, der sikrer flere unge adgang til bolig, støtte og netværk. Det kræver, at vi som alliance har fokus på at gøre mere af det, der virker og samtidig udvikler nye løsninger, der kan understøtte omstillingen af hjemløseindsatsen til Housing First.

Lind Foundation støtter op om udbredelsen af Housing First-tilgangen, og samarbejdet med fonden vil særligt tage afsæt i behovet for at gå nye veje i tilvejebringelsen af betalbare boliger samt at sikre den tilstrækkelige støtte til unge i hjemløshed. Lind Foundation står desuden på en stærk data-drevet tilgang via Social Return on Investment (SROI) metoden, som kan bringes i spil i alliancen for bedre at kunne undersøge og følge målgruppens udvikling over tid, og dermed dokumentere den reelle sociale og samfundsmæssige værdi.

Direktør i Lind Foundation, Jens Bruun, ser frem til at komme tættere på alliancen og arbejdet med hjemløshed i Danmark:

”Det er en betydningsfuld milepæl for os at være blevet en del af Hjem til Alle alliancen, som har gjort et stort arbejde for at samle relevante aktører i Danmark omkring en evidensbaseret tilgang på hjemløseområdet. I Lind Foundation har vi en ambition om at hjælpe aktivt til at stoppe hjemløshed, og vi ser frem til at bidrage til alliancens arbejde med at udvikle, afprøve og påvise løsninger – med det formål at skalere det, der virker”

For direktør i Hjem til Alle, Kira West, er Lind Foundation en vigtig ny aktør i alliancens videre arbejde:

”Med nye rammer for hjemløseindsatsen i Danmark, får vi nu langt bedre forudsætninger for at stoppe hjemløshed blandt unge. Der venter dog et stort arbejde forude på lokalt plan, og der er brug for alle gode kræfter for at komme i mål. Med Lind Foundation i alliancen får vi en stærk partner tættere på hjemløseindsatsen, som kan bringe nye perspektiver til bordet, når vi på tværs af sektorer skal omsætte ambitionerne til lokal virkelighed, og på den måde hjælpe unge varigt ud af hjemløshed med boliger og tilstrækkelig støtte. Vi glæder os utroligt meget til samarbejdet.”

Lær mere om Hjem til Alle alliancen her: Forside – Hjem til alle