Ungebudgetter.

15.12.2023

 

Tillidsbaseret indsats med borgerbudgetter til uddannelsesparate unge viser lovende resultater.

 

Projektet ”Ungebudgetter” er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Lind Foundation (oprindeligt opstartet i Lind Invest) og Center For Social Nytænkning, der blev startet i sommeren 2021. Ungebudgetter er nu blevet evalueret 24 måneder efter opstarten.

Indsatsen er målrettet uddannelsesparate langtidsledige unge i alderen 18-30 år, der får stillet et borgerbudget på DKK 25.000 til rådighed. Borgerbudgettet skal bruges til at bringe de unge tættere på enten beskæftigelse eller uddannelse med støtte fra en uddannelseskonsulent for at sikre, at brugen af budgetterne bliver så relevant som muligt. Borgerbudgettet kan benyttes til at investere i f.eks. et kørekort eller en computer, der kan bruges til studiestart.

Efter at have evalueret resultaterne 24 måneder efter projektet start, konkluderer vi, at deltagergruppen har haft markant flere beskæftigelsestimer end kontrolgruppen, og på denne baggrund estimerer vi en SROI-ratio på 3,2. Social Return on Investment (SROI) er en måde at måle den sociale værdi skabt af et projekt i forhold til den investering, der er foretaget. Det vil sige, at for hver DKK 1 investeret i projektet, er der skabt DKK 3,2 i værdi for samfundet. Resultaterne bør dog ses som indikationer, da der kun har været 20 deltagende unge i projektet.

Lind Foundation ønsker at udbrede projektet til flere kommuner i Danmark for at give flere unge muligheden for at benytte ungebudgetter samt teste brugen af borgerbudgetter til målgruppen yderligere. . Vi modtager derfor meget gerne henvendelser fra kommuner, der kunne være interesserede i at drøfte et samarbejde omkring Ungebudgetter.

Læs mere om Ungebudgetter her: https://cfsn.dk/ungebudgetter/

Fakta om Ungebudgetter:

  • Bevilling: DKK 500.000
  • Antal: 20 uddannelsesparate langtidsledige unge
  • Projektlængde: 2 år
  • Fokusområde: Beskæftigelse