Fundabolig.

16.09.2022

 

Unikt samarbejde skal give sårbare unge et stabilt hjem og godt ungdomsliv.

 

Antallet af hjemløse er faldet 10 procent og tæller 5.789 borgere i hjemløshed, viser VIVE’s seneste tælling fra 2022. Særligt i Aarhus er hjemløsheden faldet — men der skal fortsat sættes ind for både at fastholde faldet og forebygge mod hjemløshed.

Et nyt samarbejde mellem den almene boligorganisation AL2bolig, den sociale organisation Fundamentet og Lind Foundation tager del i nedbringelsen af hjemløshed. Projektet Fundabolig skal hjælpe sårbare unge på rette vej i voksenlivet med et stabilt hjem og uddannelse, job og trivsel.

AL2bolig har i en nybygget afdeling i Åbyhøj i Aarhus tilegnet 14 ét-værelsesboliger til unge i hjemløshed eller risiko for det, hvor AL2bolig har allieret sig med Fundamentet til at sikre en helhedsorienteret indsats omkring de unge.

”Ingen bør stå uden hjem eller støtte til livet i et samfund som vores. Socialt ansvar og fællesskab for alle er kerneværdier for de almene boligorganisationer, og vi har til opgave at sikre billige boliger til alle. Derfor er jeg meget glad for det samarbejde, vi har indgået om Fundabolig. Her bryder vi sammen de traditionelle rammer for et samarbejde som dette. Som aktører kommer vi fra forskellige verdener men med et fælles mål om at udvikle velfærden,” siger Allan Werge, direktør i AL2bolig og formand for BL – Danmarks Almene Boliger.

Boligerne er tilegnet sårbare unge, som er hjemløse eller i risiko for at blive det. Baseret på Housing First-tilgangen kombineres bolig og støtte, hvor to relationspersoner ansættes via Fundamentet omkring boligerne og de unge som støtte ind i at mestre egen bolig og på vejen til uddannelse/job, gode relationer og trivsel. Dermed indgår de unge i Fundamentets tilbud og fællesskaber med faglig kvalificeret støtte til de personlige udfordringer.

”Det er vigtigt at se hjemløsheden blandt unge ind i et større perspektiv. Boligen i sig selv er vigtig, men relationerne til mennesker, som kan støtte og hjælpe en er mindst lige så vigtig. Derfor er det vigtigt for os, at de unge i Fundaboligerne oplever fokuseret støtte og omsorg, som kan hjælpe dem til et stabilt, trygt og godt ungdomsliv. Det kan være venskaber, uddannelse, arbejde eller selvomsorg – det hele betyder noget på den lange bane,” siger Steffen Rasmussen, leder af Fundamentet.

Projektet er medfinansieret af Lind Foundation, som i projektperiodens fem år i samarbejde med Fundamentet vil samle data ind på de unge og følge projektets udvikling. Projektets sociale og samfundsøkonomiske effekter evalueres efter tre og fem år med sigte på at inspirere og udbrede projektets virkninger. Projektets partnere har været og er i løbende dialog med Aarhus Kommune om Fundabolig, deling af erfaringer og fælles ambitioner på hjemløseområdet.

”At medvirke til at nedbringe hjemløsheden i Danmark er et af fondens fokusområder. Vi er begejstrede for, at AL2bolig og Fundamentet går sammen om at sætte ind med bolig og støtte hos sårbare unge, hvor vi i projektet ønsker at undersøge, hvad det skaber. Vores ambition er, at projektet kan blive en generel tilgang og at det kan inspirere andre; boligaktører, organisationer og kommuner til sammen at skabe både et hjem og en helhedsorienteret indsats for sårbare unge,” siger Jens Bruun, CEO i Lind Foundation.

 

Facts:

  • Donation: DKK 4.2 mio.
  • Antal: 14 unge med en ustabil boligsituation flytter i ét-værelseslejligheder
  • Indsats: Boligerne administreres af AL2bolig og støtten til de unge er gennem Fundamentet
  • Projektlængde: 5 år
  • Fokusområde: Hjemløshed