UNIK.

25.06.2024

 

Børn og Unges Trivsel og Lind Foundation indgår nyt samarbejde.

 

Mistrivsel fylder meget på tværs af aldersgrupper og samfundslag i disse år. Men det er særligt de unge, der rammes hårdest.

Børn og Unges Trivsel tilbyder unge en bred vifte af forskellige aktiviteter gennem indsatsen ’UNIK’. Her arbejder fagprofessionelle og kernefrivillige med mental trivsel for unge i sårbare positioner efter endt klinisk forløb i psykiatrien og på anbringelsesområdet med udvidet efterværn i overgangen til voksenlivet. UNIK er en helhedsorienteret indsats uden tidsbegrænsning, hvor unge og deres pårørende kan få gratis adgang til hjælp uden venteliste.

I et nyt partnerskab mellem Børn og Unges Trivsel og Lind Foundation vil flere psykisk sårbare unge med diagnoser og komplekse livsvilkår kunne få adgang til UNIK-indsatsen.

De unge i UNIK tilbydes bl.a. psykologsamtaler, gruppeterapi, naturterapi, mindfulness og yoga samt et støttende fællesskab, hvor der arbejdes med empowerment, selvværd og mestring af hverdagen i overgangen til et selvstændigt liv.

Formålet med UNIK er at give de unge en tryg social ramme, hvor de trænes i praktiske færdigheder til at håndtere dagligdagsudfordringer og opnå social resiliens, som på sigt vil hjælpe de unge med at tage del i sociale grupper eller andre positive uddannelses- og arbejdsfællesskaber i samfundet.

I Lind Foundation tror vi på, at gode fællesskaber er afgørende for mental sundhed, for reduktion af ensomhed samt for at skabe et godt ungdomsliv med tryghed, glæde og oplevelsen af at høre til. Vi tror ligeledes på, at alle mennesker har potentiale uanset forskelle og udgangspunkt, og at der med de rette indsatser kan skabes varige forandringer og bedre levevilkår for unge i udsatte positioner.

Vi er nysgerrige på at undersøge og påvise, hvad der virker, hvorfor partnerskabet evalueres med metoden Social Return on Investment (SROI), der værdisætter både de økonomiske og sociale effekter skabt for de unge og samfundet.

Vi glæder os til at følge UNIK over de næste tre år — og de muligheder som indsatsen giver de unge for at lede deres egen forandring.

Du kan læse mere om UNIK samt Børn og Unges Trivsel her: https://børnogungestrivsel.dk

 

Facts:

  • Bevilling: DKK 4m
  • Antal: ~125 unge årligt
  • Projektlængde: 3 år
  • Fokusområde: Mental trivsel