HF Fundamentet.

11.01.2024

 

Lind Foundation støtter HF Fundamentet
med 1,5 millioner kroner.

 

HF Fundamentet, et nyskabende uddannelsesinitiativ, har i dag annonceret en donation på 1,5 millioner kroner fra Lind Foundation. HF Fundamentet, der er udviklet i et samarbejde mellem Foreningen Fundamentet og Aarhus HF & VUC, er skabt for at støtte sårbare unge i deres uddannelsesforløb.

Den betydelige økonomiske støtte fra Lind Foundation bidrager til at udvikle HF Fundamentet. Donationen sikrer, at de sårbare unge får adgang til skræddersyede uddannelser med relevante understøttende aktiviteter og mentorordninger, der er afgørende for deres succes og trivsel.

Jens Bruun, CEO i Lind Foundation, udtrykker begejstring: “Vi er glade for at støtte op om HF Fundamentet i deres værdifulde arbejde. Dette projekt er ikke blot en investering i de unges fremtid, men også en investering i samfundets fremtid. Ved at hjælpe sårbare unge tilbage i uddannelse, bidrager vi til at skabe et stærkere og mere inkluderende samfund.”

Vibeke Thorup Bertelsen, projektleder for HF Fundamentet, fremhæver den unikke model bag initiativet: “Denne partnerskabsmodel, der involverer fonde, kommuner, uddannelsesinstitutioner og sociale organisationer, er en ny måde at tænke uddannelses-samarbejde på. Det er et vigtigt skridt mod at realisere det store samfundsøkonomiske potentiale, som ligger i at hjælpe disse unge.” Hun fortsætter: “Indtil videre har projektet demonstreret flotte resultater, hvor de deltagende studerende ikke alene opfylder, men ofte overstiger de nationale gennemsnitskarakterer. Det vidner om effektiviteten af den helhedsorienterede tilgang, som HF Fundamentet anvender.”

Jens Bruun supplerer: “Vores donationer handler ikke kun om finansiel støtte, men også om at tage et socialt ansvar og sikre varig effekt. Det er vigtigt for os, at hver krone doneret skaber positive sociale forandringer for de unge.” I direkte forlængelse heraf udarbejder Lind Foundation, efter de første tre årgange er dimitterede, en SROl­evaluering, der dokumenterer den samfundsøkonomiske effekt af HF Fundamentet. Jens Bruun udtaler ydermere: “I Lind Foundation vil vi bruge samarbejdet til at få yderligere indsigt i effekten af almen uddannelse for socialt udsatte. Det skal munde ud i konkrete handlingsrettede resultater, som kan anvendes af alle, der interesserer sig for ‘social impact’ inden for uddannelsesområdet.”

HF Fundamentet blev oprettet i 2021 som respons på den stigende mistrivsel blandt unge, især dem der står på kanten af uddannelsessystemet. Initiativet tilbyder en helhedsorienteret indsats, der inkluderer fleksible undervisningsformer såsom onlineundervisning på vanskelige dage og personlig mentoring, som hjælper eleverne med både akademiske og sociale udfordringer.

Både Aarhus HF & VUC og Foreningen Fundamentets engagement i at skabe varige positive forandringer for unge, der kæmper med uddannelse og personlige udfordringer, er i tråd med fondens arbejde for at vise vejen for innovative løsninger på nogle af de mest presserende sociale udfordringer.

Afslutningsvis fremhæver både Jens Bruun og Vibeke Thorup Bertelsen, at denne partnerskabsmodel er en virkningsfuld måde at løse komplekse sociale udfordringer på. Den udnytter de stærke sider hos alle involverede, og skaber en synergi, der overstiger de enkelte bidrag. De understreger dog, at indsatsen for at få sårbare unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse kræver mere end blot privat initiativ. De lægger sig dermed på linje med den seneste anbefaling fra Region Midtjyllands Regionalpolitiske Forum, der kommer med konkrete løsningsforslag og som eksplicit fremhæver HF Fundamentet som et eksempel til efterfølgelse.

 

HF Fundamentet:

 • HF Fundamentet er et nyskabende samarbejde mellem Aarhus HF & VUC samt Foreningen Fundamentet.
 • HF Fundamentet er et tilbud for unge med angst eller lignende udfordringer, der kan gøre det svært at gennemføre en HF uden støtte.
 • De unge bliver del af en fast klasse med eget klasselokale.
 • De unge får tilknyttet en studiementor, der følger dem gennem hele uddannelsesforløbet, og som kan hjælpe både med personlige og faglige udfordringer.
 • HF-uddannelsesforløbet sker i samarbejde med Fundamentet, som bl.a. kan fungere som mødested, hvorfra de kan følge undervisning og deltage i sociale aktiviteter.

 

Lind Foundation:

 • Lind Foundation er stiftet af Henrik Lind i juni 2022.
 • Lind Foundation samarbejder med forskellige organisationer og projekter i Danmark og udlandet.
 • Lind Foundation har fem fokusområder: Beskæftigelse, uddannelse, hjemløshed, mental trivsel og bedre levevilkår.
 • Lind Foundation samarbejder pt med 16 forskellige organisationer og projekter.
 • Lind Foundation har hovedkontor i Aarhus.

 

Kontaktoplysninger: 

 

 

Facts:

 • Donation: DKK 1.5m
 • Antal: op til 72 unge
 • Indsats: HF profilklasse
 • Bevillingslængde: 3 år
 • Fokusområde: Uddannelse