UngiFokus.

24.02.2023

 

Dybdegående evaluering skal undersøge effekterne af helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for udsatte unge

 

Et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Lind Foundation skal undersøge de menneskelige og økonomiske effekter af indsatsen UngiFokus. I indsatsen får 500 unge en tidlig, håndholdt og helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe dem tættere på job eller uddannelse.

Næsten 50.000 unge mellem 15 og 29 år har ikke gennemført en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller beskæftigelse. Det er blandt andet unge, som på grund af angst, ADHD, misbrug eller andre udfordringer har brug for særlig hjælp til at komme i uddannelse eller arbejde.

Derfor udviklede og søsatte Aarhus Kommune i 2021 den sociale effektinvestering, UngiFokus, som gennem en helhedsorienteret indsats skal hjælpe 500 aktivitetsparate unge tættere på uddannelse og job frem mod 2025.

I indsatsen bliver de unge tilknyttet én primær kontaktperson, og alle uddannelseskonsulenter har en markant lavere sagsstamme. Det giver uddannelseskonsulenterne bedre mulighed for at opbygge en tæt og tillidsfuld relation til den unge samt styrke samarbejdet med centrale parter omkring den unge, fx regionen, lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet.

De indledende idéer til indsatsen opstod hos Steffen Rasmussen, som er bestyrelsesmedlem i Lind Foundation. Og med en ny aftale mellem Aarhus Kommune og Lind Foundation rykker parterne også sammen om at undersøge, hvilke effekter indsatsen skaber for de unge, uddannelseskonsulenterne og økonomisk.

Lind Foundation donerer i alt 925.000 kroner til evalueringen af UngiFokus i Aarhus Kommune, som skal skabe ny viden om, hvordan udsatte unge i højere grad kan blive en del af positive fællesskaber på arbejdspladser, uddannelser og i fritiden.

I Aarhus Kommune arbejder vi hele tiden med at udvikle vores indsatser, så de skaber størst mulig værdi for borgerne. Med sociale effektinvesteringer har vi fået et værktøj til at sætte flere innovative indsatser i gang, men vi skal samtidig forholde os til, om indsatserne skaber de menneskelige, faglige og økonomiske forandringer, vi regner med. Vi deler viljen til at udvikle nye velfærdsløsninger og skabe bedre liv for udsatte unge med Lind Foundation. Derfor ser vi meget frem til samarbejdet, der kan grave flere spadestik dybere i evalueringen af ét af vores lovende projekter, så flere unge i fremtiden kan blive en del af et arbejdsfællesskab,” siger Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

Med evalueringen ønsker Aarhus Kommune og Lind Foundation at kunne videreudvikle indsatsen for unge aarhusianere og inspirere andre kommuner til at styrke beskæftigelsesindsatsen for udsatte unge.

Samarbejdet med Aarhus Kommune ligger i direkte tråd med Lind Foundations strategi ’Proving New Ways’. I Lind Foundation er vi optaget af skabe langsigtede og vedvarende forandringer for mennesker i udsatte positioner og samtidig skabe værdi for samfundet. Effekten af nye, innovative tilgange skal påvises, så vi kan gøre mere af det i fremtiden. Derfor bidrager vi til evalueringen af UngiFokus økonomisk, men vi byder også konkret ind med effektmåling via Social Return on Investment metoden, der både beregner den økonomiske værdi og værdisætter den forbedring i trivsel, de unge oplever,” udtaler Jens Bruun, CEO i Lind Foundation, og tilføjer, at samarbejde og videndeling på tværs af organisationer, fonde, kommuner og sociale aktører er et vigtigt element i at skabe varige forandringer og forbedre levevilkår for socialt udsatte.

Om UngiFokus

UngiFokus er en social effektinvestering, som skal sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate unge mellem 18 og 28 år. Det er unge, som på grund af sociale eller helbredsmæssige udfordringer er vurderet til ikke at kunne påbegynde en uddannelse inden for et år. Indsatsen skal hjælpe 500 unge i perioden 2021 til 2025.

UngiFokus er udviklet af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i samarbejde med Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune. Rådet for Sociale Investeringer har investeret 14,4 millioner i indsatsen.

Om evalueringen

Formålet med evalueringen af UngiFokus er at skabe bedre viden om, hvordan unge uden job og uddannelse i højere grad kan blive en del af fællesskaber på job, uddannelser og i lokalsamfundet. Evalueringen undersøger de unges udbytte af indsatsen gennem interviews, spørgeskemaundersøgelser og registerbaserede analyser.

Evalueringen anvender blandt andet metoden Social Return on Investment (SROI). Metoden lægger et bredere perspektiv på den værdi, idet den kvantificerer og værdisætter både økonomiske og sociale effekter skabt for målgruppen og samfundet.

Hvis evalueringen dokumenterer positive økonomiske og sociale resultater, vil resultaterne af UngiFokus fremlægges et politisk udvalg. På den baggrund kan tilgangen fra UngiFokus eventuelt implementeres som praksis i Aarhus Kommune og inspirere andre kommuner til at gøre det samme.

Læs mere om UngiFokus

Facts:

  • Social effektinvestering: DKK 14,4m
  • Donation fra Lind Foundation: DKK 925.000
  • Donationsperiode: 2023-2026
  • Fokusområde: Beskæftigelse
  • Indsats: Tidlig og helhedsorienteret indsats for udsatte unge
  • Antal: 500 unge ledige mellem 18 og 28 år, som er vurderet til ikke at kunne påbegynde en uddannelse inden for et år (aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp)