Nyt medlem af bestyrelsen.

18.04.2023

 

Kathrine Geisler Madsen er nyt bestyrelsesmedlem i Lind Foundation

 

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Kathrine Geisler Madsen er indtrådt som nyt medlem af Lind Foundations bestyrelse.

Med Kathrine Geisler Madsen får Lind Foundation en stærk profil, der via stor erfaring med partnerskaber og projekter bringer kompetencer inden for strategi, programudvikling, evaluering på socialområdet til fonden og dens bestyrelse.

”Lind Foundation har trods sin korte levetid som fond allerede nogle meget klare og inspirerende perspektiver på, hvordan vi kan arbejde med at skabe mærkbar social forandring ved at insistere på at kvantificere og værdiansætte de økonomiske og sociale effekter som skabes for mennesker og samfund,” udtaler Kathrine.

Kathrine arbejder til dagligt som Souschef i Lauritzen Fonden, hvor hun har været siden 2015. Fra Lauritzen Fonden har Kathrine stor indsigt i forskellige målgrupper for indsatser på socialområdet.

”Jeg ser frem til at bidrage med min viden og erfaring både ift. strategi, programudvikling og evaluering fra et fondsperspektiv, men i lige så høj grad også min erfaring med at være tæt samarbejdspartner for kommuner og NGO’er, når der arbejdes henimod at skabe forandringer for en konkret målgruppe. Og så er Lind Foundations tilgang, om at ALLE har noget at bidrage med, noget der taler lige ind i mit hjerte – og også min egen erfaring og overbevisning”, fortæller Kathrine.

For bestyrelsesformand og stifter af Lind Foundation, Henrik Lind, bringer Kathrine vigtige bidrag til fondens videre arbejde:

”Det er en stor fornøjelse at kunne byde Kathrine velkommen i bestyrelsen. Vi ser Kathrines solide erfaring og ikke mindst nysgerrighed som et rigtig godt match til vores værdier og måde at arbejde på. Med solid erfaring med brede og stærke partnerskaber på tværs af offentlige og civilsamfundsaktører på socialområdet, bliver Kathrine en gevinst for den videre strategiske udvikling af Lind Foundation”.

Kathrine Geisler Madsen indtrådte i fondens bestyrelse pr. 15. april 2023.

 

Om Kathrine:

  • Souschef i Lauritzen Fonden
  • Uddannelse: Cand. merc. (kom) i Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
  • Medlem af bestyrelsen for Lær for Livet
  • Medlem af bestyrelsen for Gl. Skanderborg Fonden