Gallo Kriserådgivning.

13.01.2023

 

Samarbejde hjælper borgere med at finde mening og reducere psykiske smerter

 

Lind Foundation forlænger partnerskabet med Gallo Kriserådgivning (Gallo) i yderligere tre år. Gallo er en psykosocial non-profit forening, som blev stiftet i 1999 af tidligere psykiatrisk overlæge på Risskov Psykiatriske Hospital Johannes Nielsen (1924-2017) med den tanke at alle skal have adgang til gratis samtaleterapi uanset ens velstand.

Depression er rangeret som den tredje største globale udfordring af sygdomme, og i de senere år har der været et stigende pres på psykiatrien og de offentlige ventelister til psykologhjælp — og efterspørgsel på psykologfaglig hjælp forventes fortsat at stige.

Det arbejde Gallo udfører er derfor mere relevant end nogensinde. Gallo tilbyder borgere i Aarhus et værested samt gratis og anonym socialrådgivning og samtaleterapi, og er dermed med til at lette flaskehalse samt spare det offentlige behandlingssystem for psykologtimer, lægekonsultationer og indlæggelser på psykiatrisk hospital.

Gallo er et sted med trygge rammer, hvor borgere kan få et rummeligt fællesskab og hjælp til deres problemstillinger og lidelser. De frivillige i Gallo arbejder ud fra individuelle vurderinger og tilbyder omsorg og en personlig relation, som mange har mistet og eller svært ved at finde andre steder. Meningen med tilværelsen, såsom familie, venner og hobbyer, bliver revet væk under en, når man bliver ramt af sociale eller psykiske udfordringer. Gallo arbejder derfor henimod, at disse borgere kan finde meningen igen, uanset om det er gennem samtaleterapi eller et varmt fællesskab. Derfor er den samlede hjælp på tværs af Gallo’s tilbud afgørende for, at den enkelte lykkedes.

I Lind Foundation tror vi på, at alle mennesker har et potentiale uanset forskelle og udgangspunkt, og at der kan skabes bedre varige forandringer og levevilkår for socialt sårbare og udsatte. Gallo er med til at hjælpe borgere med at opnå og skabe positive forandringer i deres liv, og har hjulpet borgere ud af blandt andet moderate psykiske lidelser, der inkluderer ensomhed, depression, angst og ADHD.

Forlængelsen af samarbejdet med Gallo støtter op om et af fondens centrale fokusområder, mental trivsel, hvor fokus er at støtte projekter, der forbedrer menneskers mentale velbefindende og livskvalitet, og giver alle mulighed for at lede deres egen forandring.

 

Du kan læse mere om Gallo her: https://www.kriseraadgivning.dk/

Læs også Gallo’s seneste SROI-rapport

 

Facts:

  • Donation: DKK 1 mio.
  • Donationsperiode: 3 år
  • Fokusområde: Mental trivsel
  • Indsats: Gratis terapi, socialrådgivning, værested og aktivitetstilbud
  • Antal: 190 borgere i værestedet +70 borgere i hhv. terapi og socialrådgivning