Ungebudgetter.

17.01.2024

 

Alt for mange unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse, og den udfordring vil vi gerne bidrage til at løse.

 

I samarbejde med Center for Social Nytænkning og Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune har vi i Lind Foundation pilottestet Ungebudgetter fra 2021 til 2023. Efter pilottesten af Ungebudgetter har byrådet i Aarhus Kommune besluttet at forankre indsatsen i en fireårig periode.

Vi er begejstrede over de positive erfaringer og ønsker på den baggrund at udbrede kendskabet til Ungebudgetter som greb i jobcenterindsatsen. Helt konkret er vi interesserede i at dele erfaringerne fra pilotprojektet samt undersøge interessen for at arbejde med Ungebudgetter i øvrige danske kommuner.

 

Ungebudgetter

Formålet med Ungebudgetter er at bringe modtagere af uddannelseshjælp i uddannelse og beskæftigelse. Den unge får stillet et borgerbudget på op til DKK 25.000 til rådighed og støttes af en uddannelseskonsulent i at anvende midlerne på relevante emner. Dialogen tager afsæt i den unges ønsker og drømme og borgerbudgettet kan f.eks. benyttes til køb af kørekort, studiebøger, eller computer, der kan bruges til studiestart.

Ungebudgetter er inspireret af projektet ”Langtidsledige tager Teten” i Aarhus Kommune. I Langtidsledige tager Teten fik udvalgte kontanthjælpsmodtagere større selvbestemmelse, medindflydelse og ansvar for jobindsatsen gennem borgerstyrede budgetter.

I Lind Foundation ønsker vi at flere unge kan få gavn af initiativet. Samtidigt vil vi gerne vide mere om, hvordan interventionen virker, og hvad effekten er, når initiativet afprøves af flere unge i andre kommuner. Af disse årsager inviterer vi til informationsmøde om Ungebudgetter.

 

Sæt kryds i kalenderen og tilmeld jer!

Hvis I ikke vil gå glip af muligheden for at høre mere om Ungebudgetter, afholder vi i februar 2024 et informationsmøde. Informationsmødet er målrettet ledere på beskæftigelsesområdet.

  • Torsdag d. 8. februar kl. 13.30-15.00 (virtuelt)

Hvis I er interesserede i at deltage i informationsmødet, må I meget gerne senest d. 24. januar sende en mail til Nicoline Højlund på nicoline.hoejlund@lindfoundation.com med oplysninger om deltagere fra kommunen.

Vi håber, at I er interesserede i at høre mere.

 

Læs mere om Ungebudgetter her: https://cfsn.dk/ungebudgetter/